Omschrijving

* See English translation below*

Dit sfeervolle en goed ingedeelde 3-kamerappartement van 66 m2 met extra diep balkon bevindt zich in de Commelinstraat.
De woning is gelegen in de Dapperbuurt in het bruisende Amsterdam Oost en ligt op steenworpafstand van gezellige horeca, winkels en het Oosterpark.
In 2005 is het pand, als onderdeel van een grootschalige herontwikkeling, volledig gerestaureerd. De fundering is hersteld en de achtergevel is geheel vernieuwd. De voorgevel is volledig afgebroken en in oorspronkelijke staat gereconstrueerd.

De indeling
Via het gemeenschappelijke trappenhuis is de woning op de tweede verdieping te bereiken. De hal geeft toegang tot alle vertrekken. Aan de voorkant bevindt zich de woonkamer en de open keuken. De twee goed bemeten slaapkamers zijn gelegen aan de rustige binnentuin. Via een van de slaapkamers bereik je het balkon. De woning beschikt voorts over een badkamer met bad, een inloopdouche en wastafel. Een separaat toilet is aanwezig. De wasmachine en droger zijn weggewerkt in een inbouwkast.

Op de zolderverdieping bevindt zich de berging van maar liefst 12 m2.

Het pand beschikt over een gemeenschappelijk voortuintje en een gemeenschappelijke berging op de begane grond.

De ligging:
De Commelinstraat wordt wel gezien als de straat in de Dapperbuurt die nog het meest zijn oude karakter heeft behouden. De straat is bijna 25 meter breed en er zijn nog enkele van de oorspronkelijke voortuinen aanwezig. De Dappermarkt, diverse supermarkten en een keur aan kleine middenstanders vind je hier binnen handbereik. Evenals een tal van gezellige restaurants, koffiespots en cafés zoals Louie Louie, Bar Botanique, Five Brothers Fat Oost en De Biertuin Oost. De woning is gelegen nabij het Oosterpark, een heerlijke plek voor een wandeling of picknick. De sportparken in de Watergraafsmeer en het Sciencepark zijn met de fiets snel te bereiken.

Het openbaar vervoer is goed; op loopafstand vind je diverse tram- en buslijnen en het NS Muiderpoort Station. Ook is er voldoende parkeergelegenheid en zijn de diverse uitvalswegen naar de ring A10 uitstekend te bereiken.

Grondsituatie:
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond. De jaarlijkse canon is vooruitbetaald tot en met 31 maart 2052. Op dit recht zijn de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht van het jaar 2000 van toepassing. Verkoper heeft tijdig de aanvraag voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht ingediend bij de gemeente Amsterdam.

VvE:
De Vereniging van Eigenaren wordt actief en professioneel beheerd en bestaat uit 8 appartementsrechten. De maandelijkse servicekosten bedragen € 94,50 voor de woning en de berging. Een MJOP is aanwezig.

Bijzonderheden:
· Woonoppervlakte circa 66 m² conform meetrapport
· 2 ruime slaapkamers
· Ruim en zonnig balkon
· Ruime berging op zolderverdieping
· Gemeenschappelijke berging op de begane grond
· Gemeenschappelijk voortuintje
· Geheel voorzien van dubbel glas
· De voor- en achterkant van het pand is zeer recent geschilderd
· Ideaal gelegen m.b.t. de Ring A10 en openbaar vervoer
· Oplevering in overleg
· Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam

De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Nieuw Amsterdams Huys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website. Tevens sluit Nieuw Amsterdams Huys aansprakelijkheid uit voor externe partijen.

Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.

Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.

This attractive and well-arranged 3-room apartment of 66 m2 with extra deep balcony is located in the Commelinstraat.
The property is located in the Dapperbuurt in bustling Amsterdam East and is a stone’s throw from cozy restaurants, shops and the Oosterpark.
In 2005, as part of a large-scale redevelopment, the property was fully restored. The foundation has been restored and the rear facade has been completely renewed. The facade has been completely demolished and reconstructed in its original state.

The layout
The house on the second floor can be reached via the communal staircase. The hall gives access to all rooms. At the front is the living room and the open kitchen. The two well-sized bedrooms are located on the quiet courtyard garden. You reach the balcony through one of the bedrooms. The house also has a bathroom with bath, walk-in shower and sink. A separate toilet is available. The washing machine and dryer are concealed in a built-in cupboard.

On the attic floor is the storage room of no less than 12 m2.

The property has a communal front garden and a communal storage room on the ground floor.

Location:
The Commelinstraat is seen as the street in the Dapperbuurt that has most retained its old character. The street is almost 25 meters wide and some of the original front gardens remain. The Dappermarkt, various supermarkets and a variety of small businesses are within easy reach. As well as a number of cozy restaurants, coffee spots and cafes such as Louie Louie, Bar Botanique, Five Brothers Fat Oost and De Biertuin Oost. The house is located near the Oosterpark, a wonderful place for a walk or picnic. The sports parks in the Watergraafsmeer and the Science Park can be reached quickly by bicycle.

Public transport is good; within walking distance you will find various tram and bus lines and the NS Muiderpoort Station. There is also ample parking and the various roads to the A10 ring road are easily accessible.

Ground situation:
The house is located on municipal leasehold land. The annual ground lease is paid in advance up to and including 31 March 2052. The General Provisions for continuous leasehold of the year 2000 apply to this right. The seller has timely submitted the application for a switch to perpetual leasehold with the municipality of Amsterdam.

VvE:
The Owners’ Association is actively and professionally managed and consists of 8 apartment rights. The monthly service costs are € 94.50 for the house and the storage room. An MJOP is present.

Particularities:
· Living area approximately 66 m² in accordance with measurement report
· 2 spacious bedrooms
· Spacious and sunny balcony
· Spacious storage room in the attic floor
· Common storage room on the ground floor
· Common front garden
· Fully equipped with double glazing
· The front and back of the property has been painted very recently
· Ideally located with regard to the Ring A10 and public transport
· Delivery in consultation
· Deed of purchase is drawn up by a notary in Amsterdam

The data and dimensions on the floor plans and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully compiled, it cannot be ruled out that certain information may become outdated or no longer correct over time. No rights can be derived in any way from the information provided on the floor plans and in the brochure. Nieuw Amsterdams Huys does not accept any liability for incorrect or incomplete information or for damage as a result of visiting our website. Nieuw Amsterdams Huys also excludes liability for external parties.

The living area has been measured in accordance with measurement instructions using NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.

Prospective buyers are hereby expressly invited to measure the surface and/or to look/investigate for themselves the possibilities of giving their own desired interpretation to the item sold. The seller makes no guarantees in this regard.

Meer lezen
Realworks

Kenmerken

Overdracht
 • Vraagprijs: € 460.000,- k.k.
 • Servicekosten p/m: € 94,-
Bouwvorm
 • Bouwvorm: bestaande bouw
 • Ligging: aan rustige weg, in woonwijk
Indeling
 • Woonoppervlakte: 66 m2
 • Inhoud: 206 m3
 • Aantal kamers: 3
 • Aantal woonlagen: 1
Buitenruimte
 • Tuin: geen tuin
Bergruimte
 • Schuur/berging: inpandig
 • Voorzieningen: voorzien van elektra
Parkeergelegenheid
 • Garage: geen garage
 • Parkeerfaciliteiten: betaald parkeren, parkeervergunningen
Voorzieningen
 • Geen eigenschappen bekend